Cruise to Mexico
CABO SAN LUCAS
..Bruce Kliewe, 2010...ALL RIGHTS RESERVED
XX
XX
xx
xxxxxxxxxxxxxxxBeautiful grounds
XX
xxxxx
xxxxxx.........Whoa!...kinda grabs yaxxxxxxxxxxxxxxx..............xAnimal, vegetable or mineral??
XX
 
...............................Double Whoa!...I didn't know the airport was so close
One more, in case you like dragonflies...or small aircraft
XX
 SAN JOSE DEL CABO