xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCruise to Mexico
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.CABO SAN LUCAS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDay 8
XX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxThe welcoming party
xx
XX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTenders wait to take us to shore

xxxxxxxxxxxTHE CABO SAN LUCAS COSTAL HIGHLIGHTS TOUR
XX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxFirst stop:  Glass Factory
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxHISTORY
XX
xx
xx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRolling the rod to get this shape
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGetting ready to break the glass off
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xof the rod  XX
XX
xxxxxxxxxxxxxxxxxShaping the top
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMORE TOUR